Polityka Prywatności Infleek.

Administratorem i właścicielem strony internetowej ‘https://infleek.pl’ jest firma Influe Spółka z o. o. z siedzibą przy ulicy Poziomkowej 25 08-110 Siedlce, NIP 8212668824, zwana niżej „Infleek”.

Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej [email protected]

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej https://infleek.pl jest własnością Infleek. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do wszelkich zawartych na niej elementów są zastrzeżone. Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Dane osobowe

Infleek przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Infleek.

Infleek zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.

Pliki cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu tak zwanych “ciasteczek” cookies. Służą one do dostarczenia niezbędnych informacji oraz obsługi naszej strony internetowej oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Każdy ma prawo do wyłączenia wykorzystywania ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki, każda osoba odwiedzająca naszą witrynę która nie zastosuje tej możliwości, wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

Postanowienia dodatkowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści polityki prywatności na stronie internetowej Infleek.pl i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 13.08.2020 do zmiany lub odwołania w całości lub jej części.